ຝຶກອົບຮົມ “ການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ” | Enterprise & Development Consultants
15766
post-template-default,single,single-post,postid-15766,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

ຝຶກອົບຮົມ “ການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ”

ຟຣີ! ຝຶກອົບຮົມ “ການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ”
ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງ?
1 ສ້າງທັດສະນະຄະຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ.
2 ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການຄິດແບບສ້າງສັນ ແລະ ການວິເຄາະ ເພື່ອການປັບຕົວຂອງທຸລະກິດ.
3 ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການປັບຕົວທຸລະກິດໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອຫັນຈາກວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ.
ຄັ້ງທີ 1: ວັນທີ 15 – 16 ພະຈິກ 2021, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄັ້ງທີ 2: ວັນທີ 18 – 19 ພະຈິກ 2021, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
ຝຶກອົບຮົມໂດຍ: ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຈຳກັດ
Green Building, No. 525, Unit 41, B. Naxay, Dist. Saysettha Vientiane, Lao PDR Tel: (856 21) 454650-1
E-mail: [email protected], www.edclaos.com, facebook/edclaos
ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ:
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບ ຈຸຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືກັບ
ຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 (ILO/SDC/DoSMEP/LNCCI)