Business | Enterprise & Development Consultants
142
archive,category,category-business,category-142,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

ປະມວນພາບບັນຍາກາດການຝຶກອົມຮົມຫົວຂໍ້ ''ການວາງແຜນ ແລະ ການບໍລິຫານຈຸນລະວິສາຫະກິດ" ໃນວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2021 ທີ່ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ ສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ມື້ຂອງການຝຶກອົມຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນ, ການປະເມີນ, ການຄວບຄຸມ, ແລະ ການກະກຽມການດຳເນີນທຸລະກິດ. ນອກນີ້ ຍັງມີ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ສວດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດອີກດ້ວຍ EDC ຮັບຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກເເບບຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທ່ານ, ໂທປຶກສາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 021-454650-51 ຫຼື ອີເມລ: edclao@laotel.com ຫຼື ເຂົ້າມາປຶກສາກັບພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ ຫ້ອງການ EDC, ຊັ້ນ 2 ອາຄານສີຂຽວ (Green Building), ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ....

ສະບາຍດີ, ທາງ ບໍລິສັດ ອີດີຊີ ກຳລັງຈະຈັດ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ : ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການວາງແຜນການເງິນ ⏰ ວັນທີ 09-13/03/2021 (ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍ 3 ມື້ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 2 ມື້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ລວມເປັນ 5 ມື້) ສະຖານທີ່: Green Building (ອາຄານດຽວກັນກັບຫ້ອງການ EDC, ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ✅ພິເສດຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຖ້າໃຜຍັງມີບັດສ່ວນຫລຸດ 400,000 ກີບ ສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນສ່ວນຫລຸດ ໄດ້ເດີ້ເຈົ້າ ແລະ ທ່ານໃດທີ່ລົງທະບານພາຍໃນເດືອນ ກຸມພາ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10% 📌 ສາມາດລົງທະບຽນ ໄດ້ເລີຍເດີ້ ຈ້າວ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 454650-1 ນາງ ທິບພະສອນ 020 98113555 email: edclao@laotel.com EDC would like to present our public training course on “Business Planning and Financial”. This year, the course will be organized on March 09-13 2021. (Including 3 days of training and 2 days of counseling for a total of 5 days) ✅ Even more special, if you still have a 400,000 kip discount...

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ເສີມສ້າງທັກສະ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ” 4 ຄັ້ງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ. ຄູຝຶກຈາກບໍລິສັດ EDC ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການຝຶກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະ ພະນັກງານເພດຍິງ ຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງແປກ, ເມືອງຜາໄຊ, ເມືອງຄໍາ, ເມືອງຄູນ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ເມືອງຮ້ຽມ (ແຂວງຫົວພັນ) ແລະ ເມືອງທ່າໂທມ (ແຂວງໄຊສົມບູນ), ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ໂຄງການ ບໍລິການ-ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳຮອບດ້ານ (LURAS). 4 trainings on: “Strengthening Project Management-related Skills of DAFO and PAFO personnel” implemented by EDC, and supported by LURAS, had been successfully and fruitfully completed....

ປະມວນພາບບັນຍາກາດ ການຝຶກອົມຮົມຫົວຂໍ້ ''ການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ'' ໃນວັນທີ 11-15 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ວັນຂອງການຝຶກອົມຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ທັກສະການສື່ສານ ແລະ ທັກສະການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ນອກນັ້ນຍັງມີ ແບບຝຶກຫັດ ແລະ ກິດຈະກຳຕາ່ງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຈິງ EDC ຮັບຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອອກເເບບຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທ່ານ, ໂທປຶກສາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 021-454650-51 ຫຼື ອີເມລ: edclao@laotel.com ຫຼື ເຂົ້າມາປຶກສາກັບພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ ຫ້ອງການ EDC, ຊັ້ນ 2 ອາຄານສີຂຽວ (Green Building), ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ...

ສະບາຍດີປີໃໝ່ 2021 ທຸກທ່ານ,   EDC ພູມໃຈນໍາສະເໜີ ແລະ ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມເປີດກວ້າງ ປະຈໍາປີ 2021. ພວກເຮົາຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຝຶກສອນ ນັບແຕ່ເດືອນ ມີນາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ທຸກໆຫຼັກສູດ ຈະເນັ້ນໜັກການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສໍາລັບທ່ານ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດ ດ້ວຍວິທະຍາກອນ ທີ່ມີປະສົບການສູງ ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາສະເພາະດ້ານ.   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຫຼັກສູດຕ່າງໆ, ທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມ ໄດ້ທີ່ 020 98113555 (ນາງ ທິບພະສອນ), 020 52962474 (ນາງ ພາພອນ).   ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຮົາໂດຍກົງ ໄດ້ທີ່: ອາຄານສີຂຽວ (ຊັ້ນ 2), ບ້ານນາໄຊ ຮ່ອມ 9, ຖະໜົນໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເລກໂທ: 021 454 650 - 1 / ອີເມລ: edclao@laotel.com   Happy New Year 2021,   EDC is pleased to announce the Public Training Courses 2021 starting from March onward, our courses are focusing on professional individual development as well as business development facilitated/trained by our highly-experienced trainers.   Detailed information could be reached via phone at 020 98113555 (Mrs. Thipphasone), 020 52962474...